Belangrijkste partijen Afghaanse rebellen

Sunnitische partijen: Hizb-i-Islami ("Islamitische partij') - Fundamentalistische groepering onder leiding van Gulbuddin Hekmatyar. Bezit veel aanhang onder Pathanen, de grootste etnische groep in Afganistan. Kreeg grootste aandeel in militaire hulp van Verenigde Staten na Sovjet-invasie van 1979. Daarna waren vooral Saoedi-Arabië en - in mindere mate - Libië, Irak en Koeweit belangrijke geldschieters.

Hizb-i-Islami - Afsplitsing onder leiding van Yunis Khalis, "de vechtende mullah'. Bezit aanhang onder traditionele moslims in vooral het oostelijk deel van Afghanistan. De belangrijke militaire commandant Abdul Haq maakt deel uit van deze groep.

Jamiat-i-Islami ("Islamitische associatie') - Gematigde stroming onder leiding van de theoloog Burhanuddin Rabbani, met grote aanhang onder Tadzjieken in noorden en westen. Aanhang onder andere etnische minderheden zoals Oezbeken en Turkmenen stijgt. Ahmed Shah Massoud behoort tot de belangrijkste militaire bevelhebbers, met snel toenemende politieke macht.

Itehad-i-Islami ("Islamitische eenheid') - Kleine groepering onder leiding van Abdul Rasul Sayaf; wordt gesteund door Saoedi-Arabië.

Traditionele partijen

Harakat-i-Inqilab-i-Islami ("Revolutionaire islamitische beweging') - Ooit de belangrijkste mujahedeen-groep, thans sterk gedaald in invloed. Aanhang bestaat vooral uit gematigde Pathaanse sunnieten; staat onder leiding van Maohammed Nabi Mohammadi.

Mahaz-i-Islami ("Islamitisch front') - Royalistische partij, onder leiding van de soefi Syed Ahmed Gailani. Aanhang in zuiden en westen onder Pathanen.

Jabha-i-Nijad-i-Milli ("Front voor nationale bevrijding') - Kleinste verzetsbeweging, geleid door de voormalige islam-filosoof Sebgatullah Mojadiddi. Aanhang onder Pathanen in zuiden en oosten.

Shi'ieten

Hizb-i-Wadat ("Eenheid') - Coalitie van acht, voornamelijk shi'itische guerrillabewegingen met hun hoofdkwartier in Iran. Aanhang vooral in schaarsbevolkte midden van Afghanistan.

Harakat-i-Islami ("Islamitische beweging') - Coalitie van twee kleinere shi'itische bewegingen onder leiding van sjeik Assek Mosjeni. Staat vijandig tegenover Teheran. Enige Afghaanse shi'itische moslimgroep met een vertegenwoordiging in Pakistan. (AP, Reuter)