Verklaring van Tokio tegen het broeikaseffect

TOKIO, 18 APRIL. Op een bijeenkomst van voormalige wereldleiders en functionarissen in Japan is gisteren een "Verklaring van Tokio' aangenomen waarin wordt opgeroepen fondsen te werven voor het tegengaan van ecologische gevaren zoals het broeikaseffect.

De bijeenkomst, onder auspiciën van de Verenigde Naties, was een opwarmer voor de grote milieuconferentie die in juni in Brazilië wordt gehouden. In de verklaring wordt een project van drie jaar voorgesteld, gefinancierd door de Wereldbank, dat de vernietiging van de ozonlaag en een verdere verhoging van de temperatuur op aarde moet tegengaan. Opvallend was dat een Japanse bijdrage aan de bijeenkomst ontbrak. De verwachting van te voren was dat Japan een belasting zou aankondigen op een te grote emissie van kooldioxide, maar volgens waarnemers durfde de Japanse regering met het oog op de Hogerhuisverkiezingen in juli dit niet aan. (AP, Reuter)