Toch ministerspost Narong in Thailand

BANGKOK, 18 APRIL. De nieuwe Thaise premier, generaal Suchinda Kraprayoon, heeft gisteren Narong Wongman tot vice-premier benoemd. Narong was lange tijd kandidaat voor het premierschap, maar hij kreeg de post niet nadat de Amerikaanse regering had gezegd dat hij bij de internationale drugshandel betrokken was geweest.

De Verenigde Staten weigerden Narong, een rijke rijke zakenman uit het noorden van Thailand, een aantal malen een visum. Narong heeft steeds ontkend dat hij connecties had met drugshandelaars in de Gouden Driehoek, het grensgebied tussen Thailand, Laos en Birma. Generaal Suchinda heeft in zijn kabinet verder verscheidene personen opgenomen die een aanzienlijk vermogen hebben en van wie wordt betwijfeld of ze daar op een eerlijke manier aan zijn gekomen. (AP)