Tien cent per aandeel voor de voormalig directeur

U wordt directeur van een onderneming. In het eerste volledige jaar van uw functioneren daalt de winst met 11 procent en in jaar twee, als u er een beetje in begint te komen, daalt de winst met nog eens 62 procent. U verlaat het bedrijf. En accepteert een gouden handdruk van tegen de miljoen gulden. Terecht?

Voormalig directeur van Norit, ir. M.L.M. Vermin, vond blijkbaar van wel toen hij Norit eind vorig jaar verliet en hij naar verluidt een handdruk van tegen de miljoen accepteerde. Had de winst van Norit nu honderden miljoenen guldens belopen, dan was de afscheidspremie opgegaan in het grote getal. Norit maakte vorig jaar maar een winst van 10 miljoen gulden, zodat het achterwege blijven van Vermins handdruk de pijn voor de aandeelhouders aanzienlijk zou hebben verzacht. Omgerekend hebben zij nu bijna een dubbeltje per aandeel weggegeven aan de voormalig directeur.

Sterker nog, omdat Vermins gouden handdruk de winst van Norit met zeven ton heeft gedrukt (belastingen ingecalculeerd), is het gehele bedrijf tegen de huidige koers/winstverhouding op de beurs rond de vijftien miljoen gulden minder waard dan het in theorie had kunnen zijn.

OAMF

Na de verlies-BV kent Nederland sinds donderdag ook het verlies-beleggingsfonds. De uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof dat het beleggingsfonds OAMF toch geen 85 miljoen gulden dividendbelasting hoeft te betalen, kan grote gevolgen hebben voor de beleggingswereld. Wat is het geval? OAMF maakte in het verleden dusdanige verliezen dat het vermogen van het fonds lager is dan het oorspronkelijk ingebrachte kapitaal. Wat nu aan winst wordt uitgekeerd, wordt net zolang van het kapitaal afgetrokken tot dat laatste weer gelijk is aan het vermogen. Sinds donderdag mag dat van de rechter, zonder dat er dividendbelasting over hoeft te worden betaald. Een - tijdelijk - belastingvrij beleggingsfonds is geboren.

De effectenbeurs kent nog een aantal fondsen die met het verlies-principe zouden kunnen werken. Het vastgoedfonds Breevast bijvoorbeeld, een van de resten van het Bredero-imperium, bevindt zich in dezelfde omstandigheden als OAMF. Voor het NMB Dutch Fund zou het principe wellicht ook gelden. Of het mogelijk is om nieuwe activiteiten onder te brengen in een bestaand verlies-beleggingsfonds is nog onduidelijk. Dat zou pas echt een revolutie ontketenen.

Piet Heyn

Het is begrijpelijk dat Nederland deze week heeft willen laten zien dat buitenlandse aannemers hier best grote bouwprojecten kunnen uitvoeren. Afgelopen maandag stuurden de Nederlandse aannemers immers een pakket van 376 bladzijden naar het Europese Hof om te protesteren tegen de boete van 51 miljoen gulden die Brussel heeft opgelegd voor het afschermen van de vaderlandse bouwmarkt.

Het is ook begrijpelijk dat de Nederlanders een opdracht hebben gegund aan de Belgen. De Nederlandse bouwers zitten al heel lang samen met Belgische bouwers in de Combinatie Westerschelde: voor de Westerschelde- oeververbinding.

Het is minder begrijpelijk dat de Belgen meteen mogen doordringen tot de hoofdstad Amsterdam. En daar dan ook nog een werk kijgen dat na het overlijden van Michiel de Ruyter en het verlies van de koloniën nog de enige Nederlandse trots was: een tunnel onder water. Een tunnel genaamd "Piet Heyn'. “We willen geen slechte verliezer zijn”, zegt een bouwer die deze zilvervloot aan zich voorbij ziet gaan. Dat zou Piet Heyn nooit hebben gezegd.