The Independent

Het was een staaltje van verregaande hoogmoed van de gerontocratie in de voormalige Sovjet-Unie van einde jaren zeventig, dat zij geloofde het "wetenschappelijke socialisme' gewapenderhand op te kunnen leggen aan Afghanistan.

Het verarmde en achtergebleven gebied, was en is een verzameling feodale lenen, verdeeld op grond van stammen en etnische verschillen. Het is, in de woorden van een negentiende-eeuwse Britse diplomaat, "het slagveld van Azië' en al eeuwenlang gewend aan zowel buitenlandse bezettingen als aan het streven naar en uitbuiten van van buitenlandse steun voor het beslechten van interne machtsstrijd.

Tot verbazing van talrijke Westerse commentatoren hebben president Najibullah en zijn socialistische regime het nog drie jaar volgehouden na de terugtrekking van de Sovjet-troepen. Maar donderdag is hij ten slotte gevlucht uit Kabul, dat hij in een toestand van opperste verwarring heeft achtergelaten. Een coalitie van vier van zijn generaals schijnt de boel in de hoofdstad onder controle te hebben. Hoe lang deze toestand van kracht zal blijven is onduidelijk. Veel hangt af van de bedoelingen van de generaals.