The Economist

Vijf eeuwen lang zijn investeerders in de landen van El Dorado op jacht geweest naar fortuin - aangelokt door goud, zilver, vee en olie. Op iedere bloei volgde steeds de crisis, zoals de nacht op de dag. Een nieuwe periode van bloei ligt nu in het verschiet, en is misschien zelfs al begonnen. Er hangt optimisme in de lucht. Is een teleurstelling opnieuw onvermijdelijk?

Misschien niet. Deze keer is de goede stemming gebaseerd op een artikel waarvan in het verleden zelfs de meest optimistische investeerders wisten dat het schaars was: verstandige economische hervorming. Terwijl de ogen van de wereld gericht waren op Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie, voltrok zich een even revolutionaire omwenteling in Latijns Amerika. Van de Rio Grande tot Vuurland zijn regeringen begonnen de oude politiek van staatsinmenging en protectionisme te ontmantelen. Als deze hervormingen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden, en dat is nog lang niet zeker, dan bieden ze Latijns Amerika de tot nu toe beste kans op langdurige welvaart.

(...) Het nieuwe economische beleid valt samen met een nieuwe politiek, nu burgerregeringen de plaats hebben ingenomen van militaire dictators. Oorzaak en gevolg zijn hier moeilijk te onderscheiden. In sommige landen hielp ontevredenheid over de economie bij de verdrijving van dictators. Elders konden juist hardvochtige regimes impopulaire hervormingen doorvoeren.

(...) Latijns Amerika staat voor een keuze. En dat is niet de keuze, zoals sommigen menen, tussen hervormingen en stemmen. Het is de keuze tussen hervormingen voor enkelen en hervormingen voor de massa.