Straftoemeting

Trema's jongte nummer, speciaal gewijd aan het onderwerp "Gelijkheid van straffen', heeft de nodige beroering gewekt.

Een nadere analyse heeft aan het licht gebracht dat het niveau van de in Rotterdam opgelegde sancties niet lager ligt dan elders: bij vijf van de zeven onderzochte delicten ligt de strafmaat iets onder het landelijk gemiddelde, bij twee delicten (eenvoudige diefstal en valsheid in geschrift) iets daarboven.

Wel scoort de Rotterdamse rechtbank bij alle onderzochte delicten het laagste percentage opgelegde sancties, omdat het OM veel seponeert. De gevonden divergentie moet dus niet aan het straftoemetingsbeleid van de rechter worden toegeschreven, maar aan het sepotbeleid van het OM, dat in Rotterdam ruimer is dan elders.

    • Mr. L.F.D. ter Kuile
    • President van de Rechtbank Rotterdam