"Schiphol-pier zonder vergunning'

SCHIPHOL, 18 APRIL. Schiphol heeft de nieuwe pier, die volgende week woensdag officieel in gebruik wordt genomen, gebouwd zonder de benodigde milieuvergunning.

Dat heeft de Noordhollandse Milieufederatie meegedeeld. De Milieuf- ederatie heeft minister Maij-Weggen daarom opgeroepen niet de of- ficiële opening van de pier te verrichten. De aanvraag van de milieuvergunning voor de bouw van de pier is nodig wegens de Hinderwet. Volgens de Milieufederatie moet het besluit over vergunning niet af- zonderlijk worden genomen, maar in het kader van de herziening van alle tot dusver aan Schiphol afgegeven milieuvergunningen. Die moeten onder één vergunning worden gebracht. Die procedure loopt nog en dus had niet met bouwen begonnen mogen worden. Schiphol werpt tegen volledig aan de door de overheid gestelde richtlijnen te hebben voldaan. Per 1 juli 1992 geldt in heel Nederland dat pas met bouwen mag worden begonnen als de benodigde milieuvergunningen zijn verleend. De provincie Noord-Holland wilde deze richtlijn eerder invoeren. Om te zorgen dat de bouw van de pier niet in de knel zou komen, hebben luchthaven en provin- cie afgesproken dat de provincie een voorlopige vergunning voor de pier zou afgeven en dat de luchthaven voor 1 april van het vorig jaar een aanvraag bij de provincie zou indienen tot herziening van de tot dusver verleende vergunningen. Aangezien dat is gebeurd, is volgens een woordv- oerder van de luchthaven de bouw van de pier niet illegaal.