Rusland staakt sloop radarstation

MOSKOU, 18 APRIL. De ontmanteling van het militaire radarstation Krasnojarsk in Oost-Siberië is stilgelegd, omdat plaatselijke autoriteiten zeggen te vrezen dat duizenden arbeidsplaatsen in het complex hierdoor verloren zouden gaan. Dat heeft Radio Rusland gisteren gemeld.

De regering van de voormalige Sovjet-Unie ging in 1989 akkoord met de ontmanteling van het strategische radarstation, nadat zij had toegegeven dat het een overtreding vormde van het zogeheten Anti-Ballistic Missile-verdrag van 1972. Volgens dat ABM-verdrag mochten de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-Unie slechts een beperkte verdediging tegen intercontinentale raketten bezitten.

Het radarstation van Krasnojarsk moest deel gaan uitmaken van de bestaande keten van lange-afstands-waarschuwingsradars, die de Sovjet-Unie vroegtijdig op de hoogte zouden kunnen stellen van een aanval met intercontinentale raketten. Het station van Karsnojarsk, dat voor het eerst in het begin van de jaren tachtig door Amerikaanse spionage-satellieten werd ontdekt, bevindt zich in Oost-Siberië ten westen van het Baikalmeer, enkele honderden kilometers benoorden de grens met Mongolië, en moest vooral bescherming geven tegen een raketaanval vanuit het noordoosten.

Hoewel voltooid, is het station voor zover bekend nooit operationeel geweest. De zeer grote radar van Krasnojarsk is van het type OTH-B ("over the horizon backscatter'), waarmee radargolven tegen de aardse ionosfeer zouden worden gekaatst om het "blikveld' te vergroten tot voorbij de horizon, die traditionele radarwaarnemingen belemmert. Volgens de Russische staatsradio is alle radarapparatuur en zeventig procent van alle bijgebouwen inmiddels gesloopt. Regionale machthebbers zouden het resterende deel echter willen behouden “om er een meubelfabriek te vestigen, waar voormalige radartechnici tewerk gesteld” zouden worden.

Volgens het radiobericht hebben de Verenigde Staten er in een brief aan de Russische vice-premier Jegor Gaidar deze week op aangedrongen door te gaan met de sloop van het complex “tot op de fundamenten”. De opperbevelhebber van de gemeenschappelijke strijdkrachten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), maarschalk Jevgeni Sjaposjnikov, zou die boodschap hebben overgebracht aan de autoriteiten van de regio. Tegelijkertijd zou Sjaposjnikov in een brief hebben voorgesteld “in het licht van nieuwe verhouding tussen Rusland en de VS” een deel van de gebouwen geschikt te maken voor civiel gebruik. (AP)