Poppenhuizen

In de krant van 8 april schrijft Kitty Kilian over Nederlandse poppenhuizen uit de zeventiende en achttiende eeuw.

In dit artikel wordt het aantal nog bestaande poppenhuizen geëinventariseerd, te weten twee zeventiende-eeuwse en vier achttiende-eeuwse. Echter al in 1984 kon dit aantal uitgebreid worden. De Textielcommissie Musea, onderdeel van de Rijksdienst Beeldende Kunsten, stuurde naar aanleiding van een textieldag met als thema "Textiel in poppenhuizen', een enquêteformulier naar diverse Nederlandse musea, mede om preciezer het museale poppenhuisbezit vast te stellen. Hoewel niet alle musea aangeschreven zijn, blijkt Nederland meer achttiende-eeuwse poppenhuizen rijk te zijn, dan in bovengenoemd artikel wordt gesteld. Een achttiende-eeuws poppenhuis waarvan de herkomst in 's-Gravenland gezocht moet worden, is ooit gesplitst in twee poppenkabinetten. Een wordt bewaard in het Museum Mr. Simon van Gijn te Dordrecht en het ander in het Stedelijk Museum te Zutphen. Daarnaast is in de Fraylemaborg te Slochteren nog een achttiende-eeuws poppenhuis. Mogelijk zijn er ook nog poppenhuizen uit de zeventiende en de achttiende eeuw in privébezit.

    • W.H. van den Bos