Plaatsjes

De recente aardbeving heeft weer eens aangetoond hoe gebrekkig de kennis is die sommige redacteuren van deze - overigens gewaardeerde - krant hebben van de topografie en andere zaken in "de provincie'.

In één reportage in de krant van 13 april worden vier dorpen, gemeenten en/of steden - merendeels met zo'n 20.000 tot 40.000 inwoners (het Duitse Heinsberg, Uden en Voorst) - allemaal worden aangeduid met het kneuterige begrip "plaatsje'. En hoe krijgt een kwaliteitskrant het voor elkaar om in één verhaal twee plaatsen op een verkeerde plek te situeren? De elektriciteitscentrale in Buggenum ligt ook na de aardschok nog steeds onder de rook van Roermond (dus niet in Noord-Limburg) en het Duitse "plaatsje' Heinsberg is ongetwijfeld nog steeds dicht bij de Limburgse bisschopsstad te vinden (dus niet bij Aken). Merkwaardig is ook dat uw redacteur een niet bestaande krant op het spoor is gekomen, namelijk het Dagblad voor Midden-Limburg.

Nog opmerkelijker is dat de krant er zelfs niet in is geslaagd in dezelfde berichtgeving de namen van Jezus en zijn aardse vader Jozef correct te spellen.

    • H.G. Cloudt