Onderwijsbonden zeggen steun aan vernieuwingen op

ROTTERDAM, 18 APRIL. De onderwijsvakbonden ABOP en PCO schorten hun medewerking aan vernieuwingsoperaties in het onderwijs op als minister Ritzen er niet in slaagt het geld voor de verbetering van de salarissen in het onderwijs bijeen te krijgen.

De bonden hebben brochures vervaardigd en informatieve bijeenkomst- en gehouden over de basisvorming (een nieuwe opzet van de onderbouw van het voortgezet onderwijs), de schaalvergroting in het basisonderwijs en de samenwerkingsverbanden tussen basis- en speciaal onderwijs. Op het ogenblik verzorgen ze cursussen over het formatiebudgetsysteem (een nieuwe methode om het personeel te bekostigen). Volgens een woordvoerder van de ABOP kan minister Ritzen deze vernieuwingsoperaties alleen van het onderwijs vergen “als er een behoorlijk salaris tegenover staat”. Tijdens een actievergadering van de bonden vorige week in Den Bosch “leek de minister deze stelling te onderschrijven” maar nu, aldus de woordvoerder, “maakt hij dat in het kabinet niet waar”. Donderdag werd bekend dat Onderwijs in plaats van er van het kabinet een miljard bij te krijgen voor de verbetering van de salarissen, waarschijnlijk 650 miljoen zal moeten bezuinigen. Volgende week woensdag vergaderen de onderwijsvakbonden over de concrete uitvoering van hun voornemen. Ook het NGL en de KOV zullen bij dit overleg aanwezig zijn. Mogelijkerwijs zullen de bonden hun leden oproepen alle activiteiten met betrekking tot vernieuwingsoperaties te beëindigen.