Nieuwe bankbiljetten voor Suriname

Suriname zal nieuwe bankbiljetten in roulatie brengen. De regering heeft daartoe besloten om het beeld van de revolutie te doen verdwijnen. De huidige biljetten dragen beeltenissen van Anton de Kom en van het monument van de revolutie. De Kom, een vakbondsleider die in de jaren '30 een controversiële strijd voerde tegen "koloniale onderdrukking', werd tijdens het militaire bewind als held beschouwd.