La Wally

In zijn recensie van "La Wally' van Catalani (NRC Handelsblad, 7 april) schrijft S. Bloemgarten dat het Nederlandse publiek pas honderd jaar na voltooiing kennis kon maken met deze opera. Dit is onjuist. Volgens S.A.M. Bottenheims "De opera in Nederland' stond "La Wally' sinds 1897 op het repertoire van de Italiaanse Opera in Den Haag.

    • R.W.H.B. Duppen Amsterdam