Kerkuilen

ROERMOND, 18 APRIL. Het aantal broedgevallen van kerkuilen is vorig jaar in Limburg sterk gedaald ten opzichte van 1990.

Werden toen nog 53 gevallen geregistreerd, verleden jaar nog maar twintig. Landelijk ging het aantal broedgevallen achteruit van 1.129 naar 580. Dit blijkt uit een gisteren verschenen inventarisatierapport van het Consulentschap Natuur, bos, landschap en fauna. Opmerkelijk is dat de provincies Noord- en Zuid-Holland plus Utrecht en Zeeland geen daling maar een toename te zien hebben gegeven van 36 naar 57 gevallen.