Hulpactie omroep levert 1,5 mln voor Limburg op

MAASTRICHT, 18 APRIL. Een hulpactie die gistermorgen is gehouden door de Omroep Limburg om geld in te zamelen voor de gedupeerden van de aardbeving in Limburg, heeft tot nu toe anderhalf miljoen gulden op- gebracht.

De giften werden gedaan of toegezegd door particulieren, verenigin- gen en bedrijven die gehoor gaven aan een oproep van de programmaleider, commissaris van de koningin E. Mastenbroek. Hij sprak van een geweldig succes en toonde zich zeer ingenomen met de gebleken solidariteit. Verwacht wordt dat veel verenigingen tijdens het paasweekeinde nog acties zullen organiseren om geld bijeen te brengen.

In totaal is nu 15 miljoen gulden bijeengebracht voor hulp aan de slachtoffers van de ramp. Het overgrote deel van dat bedrag is afkomstig van de regering, het Rampenfonds en het Limburgse provinciebestuur.

Diverse andere provincies en gemeenten hebben eveneens financiële steun toegezegd. De provincie Utrecht heeft een ton geschonken en de provincie Flevoland anderhalve ton.

Voorlopig is bepaald dat alleen particulieren die meer dan 5.000 gulden schade aan hun woning hebben geleden, voor financiële hulp in aanmerking komen. De gedupeerden kunnen zich vanaf dinsdag na Pasen melden bij het speciale coördinatiepunt dat is ingericht in het gemeentehuis van Roermond.

Volgens schattingen van het comité dat de hulpactie leidt, is er 40 à 50 miljoen gulden nodig om particulieren schadeloos te stellen. Aanstaande woensdag, als er meer zicht is op het totale bedrag van de schade, vindt in Maastricht overleg plaats tussen minister Dales, het provinciebestuur, de getroffen gemeenten en de ver- zekeringsmaatschappijen. Bij die gelegenheid zullen de betrokkenen bezien of er meer hulp kan worden geboden.