Het Nationale economiedebat gaat de slotronde in ...

Het Nationale economiedebat gaat de slotronde in en de lezers van NRC Handelsblad kunnen zich uitspreken over de prioriteiten om de vitaliteit van de Nederlandse economie te vergroten. In de afgelopen maanden is een groot aantal voorstellen verzameld, gerubriceerd in zeven thema's: Arbeid en arbeidsmarkt, Kapitaal en kapitaalmarkt, Overheid en politiek, Milieu en infrastructuur, onderwijs en opleiding, Technologie en innovatie, Ondernemerschap en concurrentiekracht.

Op publieksbijeenkomsten waar deze voorstellen besproken worden met deskundigen, is een "top tien' per onderwerp vastgesteld. Iedereen kan aankruisen welke vijf van deze tien voorstellen de grootste prioriteit genieten. De "top vijf' per rubriek zal in mei worden overhandigd aan parlementariërs van de vier grote politieke partijen.

Bij de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een publicatie verkrijgbaar met ruim 250 voorstellen, die zijn ingediend ter verbetering van de Nederlandse economie, gerangschikt naar rubrieken. Deze publicatie kan worden besteld bij SMO, Postbus 87859, 2508 DG Den Haag