Gouden Driehoek

DE NIEUWE RELATIE tussen Suriname en Nederland waarvoor in november op Bonaire de aanzet werd gegeven, heeft nog wat kinderziekten. Op het vlak van de economische reconstructie wordt de verhouding gekarakteriseerd door “na u”: Suriname dringt aan op verruiming van de steun en minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) wil eerst duidelijke saneringsmaatregelen zien.

In één dossier zit in elk geval schot: justitiële en politiële samenwerking. Eind vorig jaar kwam de Surinaamse minister van justitie Girjasing onder dekking van een optreden in het NOS-radioprogramma "Zorg en Hoop' al een hele serie praktische afspraken maken, met name op het gebied van de opleiding en training van Surinaamse politiemensen. Deze week was een symposium van de Surinaamse studentenvereniging "Studiname' de gelegenheid het klapstuk te lanceren: hervatting van het tien jaar geleden na de Decembermoorden opgeschorte rechtshulpverdrag. De situatie is er ook naar, niet alleen wat betreft de omvang van de drugsvondsten van Surinaamse herkomst maar ook wegens de wijze waarop de mafia Suriname in zijn greep heeft gekregen.

ZONDER RISICO'S is het oppakken van de samenwerking op dit gebied niet. Vlak voor zijn vorige bezoek aan Nederland hing “toevallig” een Surinaamse legerhelikopter boven het huis van minister Girjasing in Paramaribo. Tijdens het lopende bezoek zijn speciale veiligheidsmaatregelen getroffen tegen aanslagen door de mafia. De Surinaamse bewindsman verdient een compliment voor de moed waarmee hij zich niet van de wijs laat brengen. Dit voorbeeld schept verplichtingen voor Nederland.

Intussen is bij justitiële samenwerking van oudsher de soevereiniteit van de betrokken staten in het geding. Girjasing en zijn Nederlandse tegenspeler Hirsch Ballin moeten daarbij tussen twee bijzonder lastige klippen doorlaveren: het precaire constitutionele arrangement in Suriname en de bij herhaling gepropageerde gedachte van een Gemenebest, waarbij Nederland de voormalige kolonie min of meer onder de vleugels neemt. Wat concreter: de civiele politie heeft haar plaats in het bestel te bevechten op de eenheden van Bouterse. En het uiteindelijke belang van Suriname is niet een exclusieve band met Nederland maar een volwassen plaats in de regio.

NIET HET MINSTE belang van de justitiële afspraken tussen Nederland en Suriname is zij zijn gemaakt onder een Amerikaanse paraplu. Eerder dit jaar heeft de Surinaamse president Venetiaan in Washington al een fikse steun in de rug gekregen tegen een eventuele nieuwe coup. Volgende week wordt op hoog niveau in de Verenigde Staten overlegd over concrete samenwerking tussen onderzoeksinstanties uit de drie landen. Het zou mooi zijn als de Amerikanen dan meteen even naar de interne coördinatie kijken, want het elkaar vliegen afvangen blijkt niet een prerogatief te zijn van de Nederlandse BVD en CRI.

Bij deze nieuwe Gouden Driehoek - die nu eens niet drugs produceert maar ze juist bestrijdt - blijft verbreding van de basis onverkort noodzakelijk. Dat geldt voor een daadkrachtige invulling van het akkoord van Bonaire, want drugsbestrijding met een lege maag is extra moeilijk. Het betreft ook een voorgezette inspanning in de richting van andere landen die een bijdrage zouden kunnen leveren.