Clitoridectomie

Marcel Reyners stelt in NRC Handelsblad van 14 april dat in de discussie over clitoridectomie de leeftijd van de betrokken meisjes voor hem cruciaal is.

Maar, hoe navrant meisjesbesnijdenis ook is, de crux ligt bij de reden waarom deze ingreep wordt verricht. Zoals Reyners zelf aangeeft luiden de argumenten: “De clitoris kwetst de man bij de coïtus of het kind bij de bevalling”, “de clitoris is een bron van nymfomanie en van ongewenste libido”. De vagina wordt afgesloten “om coïtus onmogelijk te maken, om geen twijfel te laten bestaan over het vaderschap”.

Duidelijk is dat hier de vrouw gezien wordt als bezit, zij moet zich deze verminkende behandeling laten welgevallen omwille van de man; voorts ook, dat aan haar geen eigen identiteit wordt toegekend, immers, haar libido is ongewenst. Meisjesbesnijdenis is van die opvatting het naargeestige gevolg.

Het is om deze reden dat vrouwenbesnijdenis in welke vorm ook moet worden afgewezen.

    • Pauline Vegting