Chronologie van gebeurtenissen in Afghanistan

1973 - Na twee eeuwen monarchie wordt koning Zahir Shah door een groep militairen onder leiding van zijn neef Daoud afgezet. 1978 - President Daoud gedood bij een staatsgreep; de nieuwe sterke man is Nur Mohammad Taraki, leider van de communistische partij (Democratische Volkspartij van Afghanistan - PDPA); islamitische groeperingen beginnen met hun eerste verzetsdaden. 1979, 16 september - Staatsgreep door Hafizullah Amin, een vertegenwoordiger van de Khalq-factie van de PDPA; Taraki wordt doodgeschoten. Het bewind van Amin kenmerkt zich door terreur.

1979, 27 december - Sovjet-troepen vallen Afghanistan binnen en maken een eind aan de heerschappij van Amin, die om het leven komt. Babrak Karmal, leider van de Parcham-factie binnen de PDPA wordt door de Sovjet-troepen naar voren gehaald als de nieuwe president. 1980 - De Algemene vergadering van de Verenigde Naties roept de Sovjet-Unie op haar troepen terug te trekken uit Afghanistan; de islamitische verzetsstrijders (mujahedeen) vestigen hoofdkwartieren in Pakistan en Iran, van waaruit een guerrillaoorlog wordt begonnen tegen het Rode Leger en de Afghaanse regeringstroepen. Pakistan, de Verenigde Staten, en China werpen zich op als de belangrijkste financiers van het verzet. 1982 tot 1985 - Grote offensieven van het Sovjet-leger tegen de mujahedeen, zonder zichtbare resultaten. 1985 - De nieuwe partijleider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, zegt tijdens een onderhoud met de Pakistaanse president Zia Ul Haq dat hij voorstander is van een politieke oplossing in Afghanistan. 1986 - De leider van de Khad, de Afghaanse geheime dienst, Najibullah, pleegt een paleisrevolutie en zet Babrak Karmal aan de kant. 1987 - Najibullah biedt de mujahedeen "nationale verzoening' aan, maar het verzet verwerpt dit als "propaganda'. 1988, 14 april - Pakistan, Afghanistan, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten sluiten een akkoord in Genève, waarin de terugtrekking van alle Sovjet-troepen per 15 februari 1989 wordt overeengkomen; de terugtrekking begint op 15 mei. 1989, 15 februari - De laatste soldaten van het Rode Leger gaan naar huis. 1989, maart - De mujahedeen beginnen een zwaar offensief, erop gericht hun invloedssfeer uit te breiden van het platteland naar de steden; de stad Jalalabad komt onder vuur te liggen; uiteindelijk slaagt het verzet pas na twee jaar in een stad te veroveren, het zuidelijke Khost. 1990, maart - Militairen doen een mislukte poging het bewind van Najibullah omver te werpen; de PDPA wijzigt in het licht van internationale ontwikkelingen haar naam in Watan-partij (Moederland-partij).

1992, 1 januari - De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten staken de wapenleveranties aan beide Afghaanse kampen. 1992, 18 maart - Najibullah is bereid de macht over te dragen aan een interim-regering. Her en der in het land sluiten verzetsgroepen met groepen opstandige regeringsmilitairen eigen overeenkomsten. 1992, 10 april - De Afghaanse partijen bereiken met de VN een akkoord over de interim-regering; een speciale afgezant van de VN reist enkele dagen later naar Kabul.

1992, 14 april - Het verzet en opstandelingen nemen de luchtmachtbasis Bagram in. 1992, 16 april - Najibullah wordt afgezet en vlucht de VN-missie binnen; hij wordt vervangen door een vier-mans junta. In het land heerst grote verwarring.

Zelfportret