Brand in opslagplaats batterijen "mysterie'

ROTTERDAM, 18 APRIL. De brand die gisteren in een batterijen-opslag bij AVR-Chemie op de Maasvlakte woedde is zowel voor het bedrijf als de Rotterdamse brandweer een mysterie.

“Voor zover bekend zijn batterijen nog nooit in brand geraakt”, zei algemeen directeur ir. D. den Ouden van Afvalverwerking Rijnmond gisteren. AVR-Chemie stelt samen met de brandweer en de Nederlandse vereniging van fabrikanten en importeurs van batterijen een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.

De brand werd gisterochtend vroeg ontdekt in de C2-deponie van AVRChemi- e, een opslagplaats voor onverwerkbaar en onverbrandbaar chemisch afval. Omdat algemeen werd aangenomen dat in het compartiment waarin 4.000 ton aan batterijen lag geen brand kon uitbreken, was de bluswatercapaciteit ter plaatse - naar gisteren bleek - onvoldoende. Met twee brandslangen, van één en drie kilometer lengte, werd het water uit de Hartelhaven getransporteerd. Daardoor duurde het ruim vier uur voordat met blussen kon worden begonnen. Volgens de operatieleider, R. Taal, heeft de brandweer bewust “rustig aan gedaan omdat vaststond dat door de brand geen schadelijke stoffen waren vrijgekomen”.

AVR-Chemie en de brandweer zijn het erover eens dat het waterbassin waarin het bluswater voor de C2-deponie ligt opgeslagen, moet worden uitgebreid als uit het onderzoek blijkt dat batterijen door een chemisch proces kunnen gaan broeien. “Wij zullen het batterijencompartiment in dat geval beter moeten beveiligen en extra maatregelen nemen om vol- doende bluswater in voorraad te hebben”, aldus AVR-directeur Den Ouden.

Niet bekend