Ypenburgse vuilverbrander economisch niet rendabel

DEN HAAG, 17 APRIL. Het Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Zuid Holland West (SAVA) zal besprekingen beginnen met de vuilverwerkingsbedrijven AVR in de Rijnmond en Gevudo in Dordrecht om te zien of die bedrijven in de toekomst het afval uit het westen van de provincie kunnen gaan verwerken.

Het SAVA gaat die besprekingen aan na ontvangst van het rapport van het onderzoeksbureau Berenschot Osborne, dat alternatieven heeft onderzocht voor de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie op Ypenburg, het zogeheten GAVI-project. Uit het rapport blijkt dat GAVI na oplevering in 1998 ten minste 600.000 ton afval per jaar moet verwerken wil het bedrijf renderen. Door maatregelen van minister Alders (milieubeheer) moet de afvalstroom tegen het jaar 2000 belangrijk zijn geslonken. De kleinere installatie waar dan wel behoefte aan is, zal bedrijfseconomisch onrendabel zijn, zo stelt Berenschot.

Het SAVA heeft daarom besloten de door Berenschot aangedragen alternatieven te onderzoeken, maar verzoekt de gemeente Leidschendam tevens voortgang te maken met de procedures die moeten worden doorlopen om te komen tot de bouw van GAVI. Leidschendam heeft die procedures in februari opgeschort.

Het SAVA heeft een definitieve beslissing over de bouw van het GAVI-project uitgesteld, omdat het eerst een standpunt van Alders wil afwachten over het Ontwerp Tienjarenprogramma Afval, dat schattingen over de afvalstroom bevat tot het jaar 2002. Volgens de voorzitter van het SAVA, de Haagse wethouder mr. R. Vlaanderen, bestaat de kans dat minister Alders niet instemt met het ontwerp en dan zou GAVI toch moeten worden gebouwd.

Uit het rapport Berenschot blijkt dat het verwerken van het afval door AVR of Gevudo -of beide- haalbaar is wanneer die bedrijven hun capaciteit uitbreiden. Die capaciteit zal echter niet vóór '98-'99 beschikbaar kunnen zijn.