Voedingsbond-FNV zal zich bezinnen; Lubbi: Werkgevers willen ons uitroken

ROTTERDAM, 17 APRIL. De Voedingsbond FNV heeft de tanden stukgebeten op het bolwerk van werkgevers in de zuivelindustrie. “Wij hebben nog geen antwoord gevonden op de veranderde strategie van de werkgevers. Op dit moment is een staking geen effectief middel tegen de werkgeverstraditie en -positie in de zuivel. Als wij langer doorstaken, lopen wij in de valkuil die werkgevers voor ons hebben gegraven”, verklaart Greetje Lubbi, voorzitter van de Voedingsbond, het afblazen van de acties.

De Voedingsbond FNV, die de cao van de werkgevers met de Voedingsbond CNV en de Unie BHLP heeft verworpen, lijkt hiermee een gevoelige nederlaag te hebben geleden. “Ik zou liegen als ik sprak van een overwinning, maar in zekere zin is de staking wel degelijk een succes geweest. In de zuivelindustrie, waar traditioneel kort en hevig actie wordt gevoerd, waren de afgelopen vijf dagen de langste staking ooit”, zegt Lubbi. Dat zelfs verscheidene FNV-leden (de helft van de 19.000 zuivelwerknemers is lid) de acties niet steunden verontrust haar niet. “Daar staat tegenover dat sommige CNV-leden weer wel hebben meegestaakt.”

De harde opstelling van de werkgevers in het cao-conflict heeft de Voedingsbond duidelijk verrast. “Tot op heden was het zo dat de cao-partners ook tijdens een conflict toch probeerden elkaar te vinden. Ons is de afgelopen week duidelijk geworden dat de werkgevers niet wilden praten. Na een oproep van De Vries (minister van sociale zaken; K.B.) om weer te gaan overleggen, hebben wij meteen toegestemd zonder voorwaarden vooraf. De werkgevers hebben de boot echter afgehouden”.

De weigering maakt volgens Lubbi deel uit van een nieuwe strategie van de werkgevers in de voedingsindustrie om de bonden eronder te krijgen. “Kijk naar de suiker, waar wij voor het eerst een omvangrijke staking wisten te organiseren, drie weken lang. Ook daar werden standpunten volledig dichtgetimmerd, net zoals nu in de zuivel. Dan hoef je niet paranoia te zijn om te constateren dat de werkgevers blijkbaar iets anders willen dan een oplossing. Ik zie het als een poging om de macht van de bond te breken, om ons uit te roken. Verscheidene malen hebben wij ook gehoord: laat die bond maar eens een toontje lager gaan zingen. Blijkbaar hebben de werkgevers er belang bij dat wij ons kapotstaken.”

De opstelling van de zusterbond van het CNV maakt de werkgevers ook een stuk gemakkelijker, zegt Lubbi. “Ik kan daarover boos worden, maar ik kies ervoor rustig te blijven. Ik stel alleen vast dat de werkgevers dankbaar gebruik maken van de houding van het CNV, dat in feite een bondgenoot van de werkgevers is geworden. Van de werkgevers begrijp ik het ook wel, dat zijn ondernemers die het goedkoopste contract kiezen.”

Meteen na de paasdagen zal de voedingsbond zich beraden op de tactiek van de werkgevers. “Wij gaan een fundamentele discussie voeren over onze strategie. Van een crisis of een noodsituatie is geen sprake, die hebben wij juist voorkomen door niet langer door te gaan met staken”.

De werkgevers hebben zich volgens Lubbi schuldig gemaakt aan "verregaande intimidatie' van werknemers. “Directies schermden met de reorganisaties die op dit moment in de zuivelsector spelen, waarbij tegen stakende werknemers werd gezegd dat zij het voortbestaan van hun fabriek in gevaar brachten. Een fabriek in het zuiden des lands stuurde werknemers zelfs een brief met het dreigement dat zij individueel aansprakelijk zouden worden gesteld voor de schade wat natuurlijk juridisch helemaal niet klopt”, zegt Lubbi.

Daarbij werden ook geholpen door de agressie van de boeren in het noorden en oosten van land, die volgens Lubbi groter was dan tijdens de zuivelacties in 1986. Lubbi: “Leden van de FNV zijn honderden malen bedreigd door boeren. Stakingsleiders werden 's nachts keer op keer opgebeld door mensen die zich bekend maakten als veehouder. Ons actiecentrum in Haren had extra politiebewaking nodig en in Beilen hebben wij zelfs een geheime vergadering moeten beleggen. Dat doen wij niet gauw, maar honderd boeren hadden bij een actiecentrum met stenen de ruiten ingegooid en de politie waarschuwde dat het ernstiger kon worden. Juist ook om verder escalatie te voorkomen, hebben wij van verder acties afgezien.”

Foto: Greetje Lubbi, voorzitter Voedingsbond FNV: “Je hoeft niet paranoia te zijn om te zien dat werkgevers onze macht proberen te breken”. (Foto ANP)

    • Karel Berkhout