Verbod op publikatie TV-Krant op Zondag

AMSTERDAM, 17 APRIL. De Krant op Zondag mag geen programmagegevens van de Nederlandse omroepen meer afdrukken. Dat bepaalde president mr. B.J. Asscher van de Amsterdamse rechtbank gisteren in een kort geding van de NOS en de andere omroepen tegen de Krant op Zondag. Het blad moet de publikatie van omroepgegevens staken op straffe van een dwangsom van 250.000 gulden.

Sinds februari publiceert de Krant op Zondag de programmagegevens in een speciale bijlage, de TV-Krant op Zondag. Volgens Asscher vormt dit een inbreuk op het auteursrecht van de omroepen over de programmagegevens. In zijn vonnis wees hij erop dat het monopolie over de omroepgegevens een belangrijke pijler vormt van het huidige omroepbestel. Het aantal abonnementen op omroepbladen is mede bepalend voor het aantal leden van omroepverenigingen en daarmee voor de hoeveelheid zendtijd en subsidie. Ook vormt de exploitatie van omroepbladen een belangrijke bron van inkomsten voor de omroepen. Een licentie voor de Krant op Zondag om de programmagegevens af te drukken zou op de lange termijn de positie van de omroepen ernstig ondergraven, zo stelde de president.

In het verweer van de Krant op Zondag werd gesteld dat artikel 59 van de Mediawet, waarin wordt bepaald dat publikatie van de programmagegevens zonder toestemming van de omroepen als inbreuk op het auteursrecht geldt, in strijd is met het EG-verdrag. Omroepgegevens zijn volgens de Krant op Zondag publieke informatie, het monopolie van de omroepen zou in strijd zijn met het recht op vrije meningsuiting. Tevens zou het alleenrecht van de omroepen discriminatoir zijn, omdat buitenlandse bladen de gegevens wel mogen afdrukken.

P. Storms, uitgever van de Krant op Zondag, toonde zich teleurgesteld over de uitspraak. Hij kondigde aan dat de Krant op Zondag in beroep zal gaan tegen de uitspraak.