Utrecht staakt "watergevecht'

UTRECHT, 17 APRIL. De provincie Utrecht heeft de gemeente Amsterdam de garantie geboden dat het jaarlijks 25 miljoen kubieke meter water mag blijven putten uit de Bethunepolder.

Gedeputeerde Staten zien vooralsnog af van hun plan om het leegpompen van de laaggelegen polder bij Maarssen fors te beperken, zodat deze onder water komt te staan. Dit werd nodig geacht ter bescherming van de omringende natuurgebieden. Bij de uitvoering van het provinciale Waterhuishoudingsplan zal naar andere oplossingen worden gezocht om de verdroging van het gebied tegen te gaan. Vlak voor het aflopen van de inspraaktermijn, eind februari, had de gemeente Amsterdam een boerderij opgekocht in de Bethunepolder teneinde tot het laatst verzet te kunnen blijven bieden tegen de plannen van de provincie.