Tekening: Veruit de meeste vrije tijd brengen ...

Tekening: Veruit de meeste vrije tijd brengen Nederlanders door met kijken naar TV of luisteren naar de radio, zonder er iets anders bij te doen.

Iedere Nederlander kijkt gemiddeld per week veertien uur televisie. Op de tweede plaats staat lezen, met zo'n vijf uur per week. Het beoefenen van een sport komt pas op devierde plaats, na het spelen van spelletjes. De meeste tijd besteden zowel mannen als vrouwen aan persoonlijke verzorging. Persoonlijke verzorging is ondermeer slapen en wassen. Gemiddeld besteedt een Nederlander hieraan dagelijks ruim tien uur. Vrije tijd neemt een tweede plaats in. Op de derde plaats staat bij de vrouwen het huishouden, terwijl bij mannen werken op de derde plaats staat. De meeste Nederlanders zijn heel tevreden met de wijze waarop zij hun tijd doorbrengen. Uit een onderzoek van het CBS onder mensen van 15 jaar en ouder blijkt maar vier procent ontevreden en bijna de helft zeer tot buitengewoon tevreden te zijn over hun vrijetijdsbesteding.