Smit Internationale 50 pct meer winst

Smit Internationale heeft vorig jaar een netto winst behaald van 12,3 miljoen tegen 8 miljoen gulden in 1990.

De omzet van het Rotterdamse zee- en havensleepdienstenconcern daalde van 499 miljoen tot 442 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat zakte van 52 miljoen naar 43,3 miljoen gulden.

Door het uitblijven van buitengewone lasten en een beter resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen was het resultaat voor belastingen 14,6 miljoen gulden. In het voorgaande boekjaar was dat 10,3 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een ongewijzigd dividend per aandeel van veertig cent in contanten en twintig cent als stockdividend ten laste van de agioreserve.

Enkele maanden geleden werd besloten tot herstructurering van de havensleepactiviteiten. Het resultaat over 1992 zal hierdoor nadelig worden beïnvloed. Het bestuur voorziet mede daarom dat 1992 een moeilijk en onzeker jaar zal worden. Het jaarverslag verschijnt op 8 mei.

Vigilanter Holding, een houdstermaatschappij van aandelen Smit Internationale, behaalde op grond van de resultaten van Smit vorig jaar een winst van 4,6 miljoen tegen 3,1 miljoen gulden een jaar eerder. Het contante dividend van Vigilanter blijft onveranderd 1,20 gulden.