Rusland heeft nu twee officiële namen

MOSKOU, 17 APRIL. Rusland zal toch niet simpel Rusland gaan heten. Gisteren had het congres van volksafgevaardigden deze naam nog uitgekozen. Maar vanochtend is het Russische parlement alweer van mening veranderd. Rusland krijgt nu officieel twee namen: "Russische federatie' en "Rusland'.

Onder druk van president Boris Jeltsin, die bang was dat de naam "Rusland' de etnische minderheden tegen de haren in zou strijken en daarom het "federatieve' karakter in de naam vervat wilde zien, herzag de volksvertegenwoordiging haar besluit van gisteren en besloot ze alsnog ten dele tegemoet te komen aan de naam waaraan Jeltsin de voorkeur gaf.

Het debat over de naam had vandaag opnieuw een chaotisch verloop. Ten eerste omdat het parlement de beraadslagingen moest heropenen over de naam, nadat Jeltsin gisteravond duidelijk had gemaakt gemaakt dat de naam "Rusland' op gespannen voet zou komen te staan met het "federatie-verdrag' dat dezelfde volksvertegenwoordiging vorige week had aanvaard. In dat verdrag zijn de rechten van de etnische minderheden geregeld. Het is ondertekend door achttien van de twintig "soevereine republieken' in Rusland; Alleen Tatarstan en Basjkortostan (het vroegere Basjkirië) hebben geweigerd dit verdrag te onderschrijven.

Toen het volkscongres vanmorgen besloot om de naamgeving alsnog op de agenda te zetten, bleek er toch geen meerderheid te zijn voor de naam "Russische federatie'. Na een pauze van een uur, waarin druk overleg werd gevoerd met vertegenwoordigers van alle republieken, autonome districten en "grensregio's', bereikte men uiteindelijk met 759 tegen 70 stemmen overeenstemming over een dubbele naamgeving.