Rapport van vereniging voor bloembollencultuur; "Verbod op bestrijdingsmiddel levert miljoenenschade op'

HILLEGOM, 17 APRIL. Een verbod op het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel metam-natrium zal voor de bloembollensector een schade betekenen van 445 tot 465 miljoen gulden op jaarbasis. Daarbij is niet meegerekend het verlies aan werkgelegenheid en de waardevermindering van bedrijven die het aangaat.

Dat stelt de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) op grond van berekeningen van de RABO-bank en het Landbouw Economisch Instituut. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) wil per 1 juli een verbod op het gebruik van deze stof, omdat hij meent dat blootstelling aan metam-natrium een gevaar kan zijn voor de gezondheid van werknemers in deze bedrijven.

De Vries baseert zijn oordeel op een rapport van TNO. De uitkomsten van dat rapport rechtvaardigen overigens niet een zo ver gaande maatregel, zo heeft een aantal wetenschappelijke instituten enkele weken geleden laten weten. Het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, waarin vertegenwoordigers van verscheidene ministeries zijn vertegenwoordigd, moet nog adviseren over een definitief verbod.

De KAVB wijst er op dat het niet langer mogen gebruiken van metam-natrium de teelt van anemonen, gladiolen, gladioolbloemen, knolbegonia's, ranonkels en ander zaaigoed in Nederland onmogelijk maakt. De totale schade daarvan wordt op ruim 90 miljoen gulden geschat. Ook wordt gevreesd dat het praktisch onmogelijk wordt dahlia's te kweken.

In waterwingebieden zal de teelt van bolgewassen onmogelijk worden. Het gaat daarbij om een gebied van in totaal 300 hectaren.

Volgens de KAVB is het wel mogelijk de veiligheid in de bollenteelt te verhogen door met lagere doseringen van het bestrijdingsmiddel te werken. De blootstellingsrisico's zouden dan op grond van gegevens van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek belangrijk worden gereduceerd. Bij enkele gewassen is dat niet mogelijk, omdat die hoge doseringen blijven vereisen. Ook technische maatregelen zouden de veiligheid aanmerkelijk kunnen verbeteren, zo stelt de KAVB.