Raad heroverweegt "dansplatform'

DEN HAAG, 17 APRIL. De Raad voor de Kunst zal volgende week zijn onlangs aan de minister van WVC uitgebrachte dans-advies ten behoeve van het nieuwe Kunstenplan heroverwegen.

De Raad heeft dat besluit genomen naar aanleiding van een brief die door de organisatoren van een afgelopen zondag gehouden protestbijeenkomst namens een groot aantal choreografen en dansers naar de minister van WVC is gestuurd. Daarin werd de minister verzocht de Raad opdracht te geven het voorstel een "dansplatform' in te richten in te trekken en de ingediende subsidie-aanvragen opnieuw te beoordelen.

Volgens Atzo Nicolaï, algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst, zal het idee van een "platform', een samenwerkingsverband tussen choreografen op facilitaire basis, niet worden losgelaten. Bij de nieuwe beoordeling zal de Afdeling Dans, die volgende week woensdag samenkomt, de aanvragen "nadrukkelijk toetsen aan bereidwilligheid tot samenwerking'. Bovendien "wordt rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan ten gevolge van het platform-voorstel'. Nicolaï doelt daarmee op de plannen die individuele choreografen, ondanks het collectieve protest, hebben ingediend om tegemoet te komen aan het streven van de Raad.

Volgens Nicolaï moet de hernieuwde beoordeling van de aanvragen gezien worden als "blijk van een nieuwe benadering'. Die komt neer op "minder forceren van bovenaf en het veld zelf de tijd en ruimte geven om tot samenwerking te komen'.