Particuliere invoer EG in 1993 vrij

DEN HAAG, 17 APRIL. Particulieren kunnen goederen uit EG-landen volgend jaar vrij in Nederland invoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor rookwaar en alcoholhoudende drank, maar ook voor andere aankopen die voor privégebruik zijn bedoeld.

De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met enkele wetswijzingen die inhouden dat accijnzen en BTW in principe worden geheven in de EG-lidstaat waar de goederen worden verkocht. Bij invoer in Nederland hoeft de koper deze belastingen niet nog eens te betalen. Nederland past zijn wetgeving hiermee aan aan een EG-richtlijn. Deze wijzigingen gelden tot 1997 nog niet voor ondernemers. Voor het handelsverkeer tussen ondernemers uit EG-landen wordt omzetbelasting geheven in het land waar de goederen aankomen. Per 1 januari 1997 zal voor bedrijven wel dezelfde regeling als voor particulieren van toepassing zijn.

Bij de aankoop van auto's (en ook vliegtuigen en schepen) blijft wel gelden dat de BTW wordt geheven bij de koper en dus in het land waar de auto wordt ingevoerd. De belangrijkste reden hiervan zijn de verschillen in de hoogte van de belasting tussen de landen. Zou de belasting worden geheven in het land van aankoop dan was de kans groot dat automobilisten hun wagen kopen in het land met het laagste tarief.

Voor de belastingvrije verkoop in tax-freeshops geldt een overgangsregeling tot en met 30 juni 1999. Tot die datum blijven ook voor het verkeer tussen de EG-lidstaten de huidige vrijstellingen van belastingbetaling van kracht.

De ministerraad is verder akkoord gegaan met een wijziging van de douanewet, met als gevolg dat per 1 januari 1993 douaneformaliteiten bij het handelsverkeer van goederen tussen EG-lidstaten vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuw controlesysteem, dat leveranciers verplicht aan de belastingdienst op te geven welke transacties zij met bedrijven uit andere EG-lidstaten hebben gesloten.