NOB: diesselaccijns extra omhoog

DEN HAAG, 17 APRIL. NOB Wegtransport, de werkgeversorganisatie in het wegvervoer, vindt dat 1 januari de dieselaccijns extra omhoog moet in plaats van de voorziene verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Directeur ir. M. Hallmans van NOB Wegtransport liet dit vanmiddag weten tijdens een debat met Europarlementariër N. van Dijk van Groen Links.

Het voorstel van NOB Wegtransport betekent dat de verhoging van de dieselaccijns in 1993 17 cent in plaats van 10 cent zou worden. De motorrijtuigenbelasting blijft volgens dit voorstel gelijk, terwijl zij bijna zou moeten worden verdubbeld volgens eerdere kabinetsplannen. Overigens werd de wegenbelasting voor vrachtwagens vorig jaar verlaagd als compensatie voor de verhoging van de dieselaccijns die toen werd doorgevoerd.

De opbrengst van de accijnsverhoging zou zo'n 850 miljoen gulden opbrengen en moet volgens Hallmans voor een deel worden gebruikt voor de verbetering van de weginfrastructuur. Dat ligt in het verlengde van een afspraak die NOB Wegtransport inmiddels heeft gemaakt over de besteding van 90 miljoen gulden die binnenkort vrijvalt. Dit geld was - op grond van een convenant uit 1989 tussen minister Maij-Weggen (verkeer) en het wegvervoer - tot nu toe gereserveerd voor het geval de Duitse regering haar plannen zou doorvoeren om tol te vragen aan vrachtverkeer uit het buitenland.

Hoewel die plannen nog niet geheel van de baan zijn, rekent NOB Wegtransport niet meer op doorvoering ervan. Het geld kan dus voor een deel aan infrastructuur worden besteed, waarbij de organisatie denkt aan aparte stroken voor vrachtauto's en het versneld aanleggen van enkele wegen. Ook willen de wegvervoerders afspraken maken met de minister over aparte banen voor het vrachtverkeer in toekomstige tunnels, in het bijzonder gedurende de spitsuren. Van de 90 miljoen is overigens in principe al 25 miljoen door de Tweede Kamer gereserveerd voor een subsidieregeling om het gebruik van zwavelarme diesel te stimuleren.