Licht hogere winst voor uitgever Bosch & Keuning

Het Baarnse uitgevers- en drukkersbedrijf Bosch & Keuning heeft in 1991 een winststijging geboekt van 2 procent ten opzichte van 1990.

De winst kwam uit op 4,8 miljoen gulden. De omzet steeg met 8 procent van 80,6 miljoen tot 86,6 miljoen gulden. De winst per aandeel daalde van 8,12 naar 7,85 gulden als gevolg van de uitbreiding van het kapitaal door het keuzedividend en de extra uitkering vorig jaar. De directie stelt een dividend voor van 3,25 gulden, geheel in contanten. Voor het lopende jaar verwacht Bosch & Keuning een verdere omzetgroei. De winst zal op het zelfde niveau kunnen uitkomen als in 1991.