Kabinet geeft 7,5 miljoen voor schade beving

DEN HAAG, 17 APRIL. Het kabinet heeft donderdag besloten een bedrag van 7,5 miljoen gulden uit te trekken voor het lenigen van de eerste nood van slachtoffers van de aardbeving van maandag in Limburg. Minister Dales van binnenlandse zaken noemde het een “gebaar van betrokkenheid bij het lot van degenen die direct door de aardbeving getroffen zijn”.

Ze zei dit gistermiddag tijdens een toelichting op het kabinetsbesluit. In de Tweede Kamer is enige irritatie ontstaan over de trage wijze waarop de minister op de aardschok reageerde en de manier waarop de roep om een financiële tegemoetkoming aanvankelijk werd afgehouden. Op de kritiek dat ze had verzuimd om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de omvang van de ramp, zei de minister gisteren dat “ze daar toch maar in de weg zou lopen”.

Dales stelde verder dat ze geen enkele toezegging voor financiële steun had kunnen doen voordat ze met haar collega's in het kabinet had overlegd. De Kamercommissie heeft de minister gevraagd voor 1 mei uit te leggen hoe ze in de afgelopen week haar coördinerende bevoegdheden op het gebied van rampenbestrijding vorm heeft gegeven.

Dales houdt er rekening mee dat het kabinet nog meer geld uit zal trekken voor het bestrijden van de schade die door de aardbeving is ontstaan. Als de omvang van de schade definitief is vastgesteld, zijn verdere bijdragen van rijkswege volgens Dales niet uitgesloten. Volgende week woensdag gaat Dales naar Maastricht voor een eerste coördinerend beraad van diverse betrokken groeperingen.

Het ministerie zal in overleg treden met de verzekeraars om uitsluitingen van schade door aardbevingen in verzekeringspolissen ongedaan te maken. Voorlopige taxaties hebben uitgewezen dat de schade in Limburg ten gevolge van de aardbeving bijna 70 miljoen bedraagt. Volgens de provincie Limburg moet ernstig rekening worden gehouden met een totaal schadebedrag van tussen de 100 en 150 miljoen gulden. Veertien gemeenten met in totaal 225.000 inwoners hebben inmiddels voorlopige schadecijfers bekend gemaakt. Het gaat om 39 miljoen gulden met als grootste schadepost 18 miljoen aan particuliere panden. Negentien gemeenten moeten hun raming nog indienen. De zwaarst getroffen gemeenten zijn Roermond en Melick-Herkenbosch met 22,5 en 11,5 miljoen gulden, exclusief de schade aan kerken.