Israel juicht sancties Libiëofficieel toe

TEL AVIV, 17 APRIL. Israelische regeringskringen juichen uitvoering toe van de sancties die de Veiligheidsraad van de VN heeft gelast tegen Libië.

Zij zouden graag zien dat Syrië wegens zijn steun aan terrorisme een gelijke behandeling ten deel zou vallen. Zalman Shoval, de Israelische ambassadeur in Washington, zei eergisteren bij aankomst in Israel niet te verwachten dat de VS tot militaire acties tegen Libië zullen overgaan. Mocht dat wel gebeuren dan hoopt premier Shamir dat zijn land er niet bij zal worden betrokken.

Israelische politieke commentatoren wijzen erop, dat de Verenigde Naties als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de daarmee samenhangende beëindiging van de Koude Oorlog opnieuw een effectief instrument zijn geworden in handen van de Amerikaanse diplomatie. Het door de Veiligheidsraad gesanctioneerde optreden van de internationale coalitie tegen Irak onder aanvoering van president George Bush toonde al de dominerende Amerikaanse rol aan in de “nieuwe wereldorde”.

Washington heeft verschillende malen gesuggereerd dat het Israelisch-Arabische conflict aan de VN zal worden voorgelegd indien het vredesproces geen vruchten afwerpt. Vandaar dat een Israelische radioverslaggever deze week de Amerikaanse ambassadeur William Harrop vroeg of Israel rekening zou moeten houden met VN-sancties indien de impasse in het Israelisch-Arabisch vredesoverleg niet wordt doorbroken. “Dat zullen de VS een bondgenoot nooit aandoen”, stelde de ambassadeur de verslaggever en de luisteraars gerust.

In enkele hoofdartikelen in Israelische kranten klonk gisteren toch enige bezorgdheid door over het dubbele precedent van sancties van de Veiligheidsraad tegen twee Arabische landen, Irak en Libië.

“Israel doet er goed aan zich daar rekenschap van te geven”, schreef Ma'ariv gisteren. Deze krant voorspelt dat het grote Arabische-islamitische blok in de VN de eerste de beste gelegenheid zal aangrijpen (bij voorbeeld de nederzettingenpolitiek, of uitwijzing van Palestijnen) om sancties tegen Israel te eisen. Het blad Davar waarschuwde eveneens gisteren in een hoofdartikel voor een mogelijke poging van de internationale gemeenschap, na het opleggen van sancties tegen twee Arabische landen, Israel bij wijze van evenwichtsmanoeuvre in een soortgelijke houdgreep te nemen.