Invoering betalingstarief bij ABN Amro uitgesteld

ROTTERDAM, 17 APRIL. De ABN Amro bank stelt de invoering van tarieven voor het particuliere betalingsverkeer voor onbepaalde tijd uit. De bank wil meer tijd uittrekken voor voorlichting aan cliënten over een mogelijke invoering van tarieven. De eventuele invoering daarvan zal zeker dit jaar niet meer plaatshebben, heeft de bank gisteren bekendgemaakt.

De bank is onder meer door onderzoek onder de klanten tot de overtuiging gekomen dat meer en langduriger voorlichting moet worden gegeven over de meest efficiënte en daarmee voor de bank de goedkoopste betaalmethoden. Uitgangspunt daarbij is dat klanten zonder extra kosten moeten kunnen blijven deelnemen in het betalingsverkeer.

Daarbij past volgens ABN Amro geen abonnementstarief voor het houden van de betaalrekening. Eerder zag de Rabobank onder druk van de consumenten af van het instellen van een abonnementsgeld van 25 gulden per jaar per rekening. Bovendien wilde de Rabobank de rekeninghouders door het invoeren van bepaalde tarieven dwingen tot efficiënter betalingsgedrag. Tegenover deze maatregelen stonden het verstrekken van rente over tegoeden boven een bepaald bedrag en de afschaffing van de zogeheten "valutering' (de wachttijden bij overboekingen waarin de bank rente incasseert).

Alleen al de aankondiging van het "Rabo-geeltje' kostte deze bank vele duizenden klanten die hun rekening opzegden en een rekening openden bij de Postbank. Deze bank had aangekondigd dat de basisdiensten gratis zouden blijven. Alle banken denken over manieren om het betalingsverkeer kostendekkend te maken. Nu zijn ze sterk afhankelijk van het rentepeil.

De ABN Amro zal de komende tijd de voorlichting aan de klanten met bijsluiters en folders intensiveren. De bank wil de klant onder meer laten weten dat geld opnemen bij de eigen geldautomaat duidelijk goedkoper is dan een kasopname aan de balie en dat een automatische incasso efficiënter is dan een overschrijving per bankgiro.

ABN Amro wil de rekeninghouders mogelijkheden bieden om tot een doelmatiger betaalgedrag te komen. Besloten is het aantal geldautomaten versneld uit te breiden van 650 nu naar circa duizend. Ook zal de bank een rekening-informatielijn openen waardoor men tegen een geringe vergoeding 24 uur per dag telefonisch informatie over zijn rekening kan krijgen.