ING laveert tussen Belgische riffen en klippen Nederlandsche Bank; Ambities voor overneming BBL strijken francofone aandeelhouders tegen de haren

AMSTERDAM, 17 APRIL. De Internationale Nederlanden Groep heeft een slimme zet gedaan in de complexe strijd om de macht over de tweede bank van België, Bank Brussel Lambert. ING laat een veer op het gebied van verzekeringsactiviteiten ten faveure van de Franse rivaal UAP, maar probeert de bankactiviteiten van BBL exclusief te koppelen aan NMB Postbank. Ondertussen onderhandelt ING over de overneming van een pakket aandelen van Groep Brussel Lambert, een pakket dat aanvankelijk ingedeeld werd in het kamp van UAP.

Dit is in zeer ruwe lijnen het onderhandelingsresultaat dat ING geboekt heeft, zo bleek uit een gesprek met mr.G.J. Tammes, vice-voorzitter van de raad van bestuur van NMB Postbank en verantwoordelijk voor het buitenlandse bedrijf.

De kansen in het Belgische leken aanvankelijk voor Internationale Nederlanden klein. In december ontkende BBL zelfs pertinent iets met ING te maken te willen hebben. De Franse UAP leek in combinatie met de Belgische Royal Belge en de Zwitserse Winterthur de strijd om BBL te winnen. Ook Groep Brussel Lambert (GBL), een houdstermaatschappij van BBL, werd tot de groep rond UAP gerekend. GBL-machthebber Albert Frère had namelijk UAP zelf als grootaandeelhouder. Daarmee leek de kans op Nederlandse invloed verkeken. Openbare biedingen op BBL zouden geen zin hebben: het aandeelhouderschap in België is veel sterker verankerd.

Op de persconferentie van ING gisteren toonde ING-bestuursvoorzitter mr. J.J. van Rijn zich ineens opgetogen: “Wij willen van België ons tweede thuisland maken. Wij stellen ons van de samenwerking met BBL bijzonder veel voor.”

Wat is er gebeurd? Tammes: “Het directiecomité stond van het begin af aan zeer positief tegenover ons.” Hij vertelt dat de directievoorzitter Theo Peeters van BBL echter te maken heeft met zijn "bestuurders' - in Nederland te vergelijken met commissarissen -, een college met 29 mensen. Zij zouden in meerderheid opteren voor de Franse variant van UAP.

In maart won Peeters, en daarmee ING, een belangrijke slag door niets te doen. Het voorstel van UAP om exclusief verzekeringen te verkopen via BBL werd niet gehonoreerd. Peeters meldde "volledige autonomie' na te streven en zowel met de UAP als de ING-voorstellen verder te willen. Belgen willen geen Franse of Nederlandse "oplossing' en daarom is het beeld van autonome Belgen belangrijk. ING-vice-voorzitter W.E. Scherpenhuijsen Rom gisteren: “We hebben niet zo'n haast. We moeten psychologisch te werk gaan en niet de indruk wekken daar een Nederlandse bank te willen maken.”

ING vertelde dat inmiddels een pakket van 10 procent is opgebouwd. Kennelijk zijn sinds maart weer enkele procenten bij gekocht. Het huidige belang van ING in BBL is nog steeds te klein om op het verzekeringsvlak het onderste uit de kan te halen. “BBL kan toch verzekeringen verkopen van UAP en van Nationale Nederlanden? De NMB Postbank doet dat ook”, zo meent Tammes. Op bancair vlak stelt ING meer eisen: “Als we ook op bancair gebied niet op exclusieve basis kunnen samenwerken dan wordt de situatie op z'n minst wat ondoorzichtig”, aldus Scherpenhuijsen Rom.

Om de bancaire belangen veilig te stellen moet ING het belang van Frère kopen. Frère is tegelijkertijd een ondoorzichtig strateeg. Hij zou de besprekeningen tussen ING en Peeters van BBL expres hebben laten uitlekken, omdat hij BBL "Belgisch wilde houden'. Frère-watchers leidden daaruit af dat hij zijn pakket van circa 15 procent aan de Franse UAP-groep wilde verkopen. Nu zit hij hij weer aan tafel met ING. Dat gegeven is van groter belang dan de percentages, want ook met het pakket van GBL heeft ING geen meerderheid. In het Belgische telt alleen de strategie.

    • WABE van ENK