Hof vernietigt aanslag van 88 mln voor OAMF

ROTTERDAM, 17 MAART. Het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren in hoger beroep de door de fiscus aan het OAMF Rentefonds opgelegde aanslag van 85 miljoen gulden vernietigd. De staatssecretaris van financiën is daarmee in het ongelijk gesteld. Hem staat nog de weg open om cassatie tegen de uitspraak van het hof aan te tekenen.

Het OAMF deed in 1986 een uitkering aan aandeelhouders in de vorm van certificaten van aandelen Orco Bank. Die uitkering ging ten laste van de agioreserve. Het OAMF ging er van uit dat agio-uitkeringen onbelast zijn. De fiscus was daarentegen van mening dat er sprake was van een dividend waarop als voorheffing 25 procent dividendbelasting moet worden ingehouden. Het fonds kreeg daarom alsnog een aanslag van 85 miljoen gulden.

Een woordvoerder van het OAMF Rentefonds zei gisteren in een eerste reactie verheugd te zijn over de uitspraak in hoger beroep. De mogelijkheid voor de staatssecretaris om cassatie bij de Hoge Raad aan te tekenen wordt door de woordvoerder niet kansrijk geacht.

Het OAMF houdt het ministerie aansprakelijk voor alle schade die het fonds door het optreden van de fiscus geleden heeft. Die bestaat uit directe kosten ter hoogte van ongeveer een miljoen gulden en de schade die beleggers hebben geleden toen zij onder dreiging van de belastingaanslag tegen een te lage koers uit het fonds zijn gestapt. Tenslotte bestaat de schade uit de aantasting van de eer en goede naam van het fonds, zo voegde de woordvoerder daaraan toe.

Het ministerie van financiën liet gisteren in een eerste reactie weten de motivatie van de uitspraak eerst te willen bestuderen, alvorens een besluit te nemen om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.