Het Rode Kruis mag weer naar Iran

GENÈVE, 17 APRIL. Iran is bereid het Internationale Kruis weer tot het land toe te laten met het oog op de repatriëring van Iraakse krijgsgevangenen.

Dat heeft een woordvoerder van het Rode Kruis in Genève meegedeeld. Vertegenwoordigers van de twee landen zijn na twee dagen van besprekingen op het hoofdkwartier van de internationale hulporganisatie overeengekomen de uitwisseling van de krijgsgevangenen te hervatten op 1 mei. “Ze hebben gezegd dat we in beginsel kunnen terugkomen”, aldus de man van het Rode Kruis. Eind vorige maand zette Teheran de organisatie het land uit omdat functionarissen van het Rode Kruis hun bevoegdheden te buiten zouden zijn gegaan door een VN-rapporteur voor de mensenrechten informatie te geven over de omstandigheden waaronder de krijgsgevangenen worden vastgehouden. Het Rode Kruis heeft dat ontkend. (AP)