Frankrijk vermindert strijdmacht, maar nog niet het nucleaire deel

PARIJS, 17 APRIL. Frankrijk gaat zijn conventionele strijdmachten verminderen van de huidige 285.000 man tot 225.000 man eind 1996. Het betreft vooral twee Franse divisies in Duitsland, die worden opgeheven.

In een eerste fase, tot l juli volgend jaar, omvat de vermindering 24.000 militairen en 4750 man civiel personeel, van wie 16.000 dienstplichtigen en tussen de 3000 en 5000 man beroepspersoneel, vrijwel uitsluitend bij de landstrijdkrachten.

Het aantal vliegtuigen van de Franse luchtmacht zal de komende vijf jaar van 450 tot 400 worden verminderd. Een aantal luchtmachtbases wordt gesloten, waaronder Straatsburg-Entzheim in 1994. De marine concentreert haar strijdkrachten in twee havens, Brest in Bretagne en Toulon in Zuid-Frankrijk, en vertrekt uit Loriënt en Cherbourg, twee havensteden aan de Atlantische kust. Volgens minister van defensie Joxe, die deze plannen gisteren bekendmaakte, zijn de wijzigingen in de organisatie van de marine de “belangrijkste sinds 25 jaar”.

Met deze maatregelen, die gevolgen heben voor circa honderd garnizoensplaatsen en bases vooral in het noorden en oosten van het land, zet minister Joxe in versneld tempo het beleid voort dat zijn voorganger op het ministerie van defensie Jean-Pierre Chévénement in 1990 al had aangekondigd. De vermindering van de troepensterkte zal pas over twee à drie jaar financieel voordeel opleveren.

Vorig jaar werd al tot opheffing van een Franse divisie in Duitsland besloten. Minister Joxe voert ook een aantal structuurwijzigingen door. De belangrijkste is de oprichting van een "directie voor militaire inlichtingen' (met voorlopig zo'n 500 man personeel) die de gegevens interpreteert die Franse militaire satellieten in de toekomst zullen verstrekken. Ook de "Directie voor de bewapening', die 55.000 man personeel heeft, zal worden gereorganiseerd. Volgens Joxe zijn hier 7500 personeelsleden “improduktief”.

De Franse nucleaire strijdkrachten blijven in de plannen van Joxe buiten beschouwing. De rol van de nucleaire afschrikking komt aan de orde in de zogenoemde militaire programmawet die vorig jaar al werd aangekondigd en binnenkort, voor de periode tot 1995, wordt verwacht. De afgelopen twee jaar is het aantal nucleaire wapens al verminderd en niet-operationeel opgeslagen.