Financiën snoeit fors in dubieuze termijnhandel

AMSTERDAM, 17 APRIL. Het ministerie van financiën heeft besloten tot een rigoureuze sanering van de Nederlandse goederentermijnhandel. Zeven Nederlandse bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met de goederentermijnhandel is het verboden te bemiddelen bij de handel in termijncontracten.

De zeven, die nu nog beschikken over een tijdelijke vergunning van Financiën, voldoen niet aan de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid die de Wet Effectenhandel stelt. Vanaf 18 april is het hen verboden te bemiddelen bij effectentransacties. Zij mogen na deze datum alleen nog uitstaande beleggingen van klanten afwikkelen.

Volgens betrouwbare bronnen bij Financiën mogen vier bedrijven hun activiteiten in Nederland voorzetten. Ing. H. van Stokkom van Limako in Breda zei vanmorgen de actie van Financiën toe te juichen. “We moesten snoeien opdat de handel weer kan bloeien”, aldus Van Stokkom die hoopt dat beleggers weer vertrouwen zullen krijgen in de Nederlandse goederentermijnbranche. Dat vertrouwen is de afgelopen jaren danig geschokt door agressieve telefonische verkooptechnieken en extreem hoge provisies.

De zeven bedrijven hebben het belang van hun klanten stelselmatig achtergesteld bij dat van hun eigen onderneming, concludeert het ministerie op grond van een onderzoek, dat enkele maanden in beslag heeft genomen. De zeven bedrijven zijn Abbenhuis & Molenaar Trading (Amsterdam), Aespen Futures (Haarlem), Futures Consult (De Bilt), Hofstee en Van der Laan (Gouda), Inter Invest (Amsterdam), Kesperry Nederland (Amsterdam) en Pelham Trading Company (Haarlem).

Door veel transacties te plegen hebben deze bedrijven het bedrag dat klanten op jaarbasis gemiddeld aan provisies moesten betalen zo hoog opgeschroefd dat een positief beleggingsresultaat in redelijkheid niet meer viel te verwachten. De zeven bedrijven beschikten over een tijdelijke vergunning. Die heeft het ministerie per 1 september vorig jaar verleend toen het de erkenning van de toezichthoudende branche-organisatie - de Nederlandse Vereniging voor de Goederentermijn (NVG) - introk.