FAO: massale voedselhulp nodig voor zuidelijk Afrika

ROME/LUSAKA, 17 APRIL. Volgens de FAO is voedselhulp op ongekende schaal nodig voor grote delen van zuidelijk Afrika die te lijden van extreme droogte. De Wereldlandbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) spreekt over de ergste droogte van de afgelopen decennia, die misoogsten en hongersnoden tot gevolg hebben.

“Voedseltransporten naar Afrika op een ongekende schaal en gezamenlijke internationale hulp zullen dit jaar en in 1993 nodig zijn om de voedseltekorten en de honger te bestrijden”, aldus de FAO. In een gezamenlijk rapport van de FAO en de Wereldvoedselorganisatie WFP wordt gezegd dat dit jaar een voedselinvoer van 11,5 miljoen ton nodig is, zes keer zo veel als in andere jaren.

Meer dan 17,2 miljoen Afrikanen hebben volgens het rapport directe hulp nodig, van wie tweederde door de droogte wordt getroffen en de overigen te lijden hebben onder oorlogen.

Het slechtst er aan toe is Mozambique, dat al zestien jaar in oorlog is en waar de droogte nu nog bij komt. De op vele plaatsen mislukte oogst heeft grote groepen ertoe gebracht weg te trekken naar plaatsen waar nog voedsel en water te vinden is. “Meer dan drie miljoen Mozambikanen lopen gevaar en alleen directe internationale hulp kan voorkomen dat er op grote schaal mensen sterven” zegt het rapport.

Tien Afrikaanse landen, verenigd in Southern African Development Coordination Conference (SADCC), hebben een noodcomité gevormd dat als eerste taak een bijeenkomst van potentiële donors wil beleggen. Een van de leden van het comité van de SADCC, Simba Makoni, verklaarde gisteren in Zambia na een vergadering van ministers van landbouw en transport dat “de internationale gemeenschap een grote verantwoordelijkheid draagt bij het redden van de slachtoffers in zuidelijk Afrika.”

De SADCC-landen zijn Angola, Botswana, Malawi, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland, Tanzania, Zimbabwe en Zambia. Zij hebben berekend dat ze dit jaar samen plusminus 7 miljoen ton extra voedsel nodig hebben.

De republiek Zuid-Afrika, die de grootste voedselproducent in het gebied is, heeft 4 miljoen ton extra voedsel nodig. Een paar van de tot de SADCC behorende ministers stelden voor ook een vertegenwoordiger van Zuid-Afrika aan het noodcomité toe te voegen, mede omdat de voedselhulp via Zuid-Afrikaanse havens zal lopen. Makoni deelde echter mee dat de SADCC nauw zal samenwerken met Zuid-Afrika maar dat het noodcomité alleen uit leden van het SADCC zal bestaan.

Het SADCC is twaalf jaar geleden opgericht om de afhankelijkheid van Zuid-Afrika te verminderen, niettemin blijven de meeste aangesloten landen sterke banden houden met Zuid-Afrika.

Naast de FAO en de SADCC hebben de hulporganisatie USAid en het Rode Kruis in de afgelopen dagen ook al alarm geslagen.

Inmiddels is gisteren een transport van 1600 ton maïs en rijst per trein de grens bij Zimbabwe overgestoken. Nog veertig treinen worden de komende dagen verwacht met maïs uit de VS en Argentinië. (Reuter, AP, AFP)

De concurrentie wordt daardoor nog heviger in de bouw die met 18.000 bedrijven en een aandeel van 15 procent in het BNP veruit de grootste bedrijfstak in Nederland is. De marges die toch al laag zijn (1,9 procent bij de grote bedrijven, 3,5 procent bij de kleinere) dreigen verder onder druk te komen. Vorig jaar kon van de kostenstijging van zeven procent maar vier procent worden doorberekend aan de klant. Het rendement over het eigen vermogen dat met twaalf procent aan de lage kant is, dreigt verder te worden uitgehold.