De samenzweerders

De koning had een brief gekregen van een van de koningen uit de buurt: U en uw gevolg worden vriendelijk uitgenodigd tot een bezoek aan ons hof.

U en uw gevolg. De koning las de brief nog eens en ditmaal hardop, zodat de anderen in de zaal het ook konden horen. Hij dacht: Ik en mijn gevolg. Wie?

Hij keek om zich heen en hij zag dat een paar van die anderen dat ook dachten. Wie? Twee heren, die een beetje buiten de kring van de aanwezigen stonden. Een van de twee was voortdurend aan het praten. De ander luisterde en knikte van tijd tot tijd van ja.

De koning dacht: Die twee hebben het vast over de uitnodiging. Dat kan niet anders. Ze willen in mijn gevolg zijn. Nou, dat is ook wat!

De twee bleven maar bij elkaar staan, de een pratende, de ander knikkende. De koning probeerde een beetje dichterbij te komen om wat beter te kunnen verstaan wat die ene te vertellen had en wat die andere zo graag wilde weten. En ja, op een gegeven ogenblik hoorde hij duidelijk het woord uitnodiging. Hij dacht: Ik zal ze. En ik zal ze in elk geval niet uitnodigen om mee te gaan als ik naar de andere koning ga. Ik wil geen samenzweerders in mijn gevolg.

Juist op dat ogenblik draaiden de beide heren zich om en kwamen naar de koning toe. De koning dacht: Nu ben ik benieuwd, wat ze samen hebben bekokstoofd. Hij zei: Wel heren, kan ik iets voor u doen?

De een zei ja. De ander knikte.

Wat zal het zijn? zei de koning. Ik geloof bijna, dat ik het wel kan raden. U wilt zeker mee als mijn gevolg bij mijn bezoek aan de andere koning.

De tweede samenzweerder schudde van nee en de eerste zei: Eigenlijk liever niet. Het zit namelijk zo, dat zijn zoon - en hij wees op de ander - gaat trouwen. Met mijn dochter. We zouden daarom liever thuisblijven, want er is nog een heleboel te regelen. Uitnodigingen en zo.

En toen zeiden ze allebei: Als Uw Majesteit ons de eer wilt aandoen?

De koning schaamde zich een beetje vanwege zijn kwade vermoedens. Bovendien hield hij wel van bruiloften. Daarom zei hij zonder zich te bedenken: Ik neem uw vriendelijke uitnodiging heel graag aan.

    • A. Alberts