De mogelijkheid om elektronisch gegevens te ...

De mogelijkheid om elektronisch gegevens te bewaren en te versturen is een goed voorbeeld van een technische ontwikkeling die de aanspraak op natuurlijke bronnen "in principe' zou kunnen verminderen, maar in de praktijk het gebruik ervan juist stimuleert (men denke aan de groeiende vraag naar papier en de toenemende behoefte om te reizen).

Wiebe van der Hoek, Vrije Universiteit Amsterdam

Bij de problematiek van de integratie van migranten in de Nederlandse samenleving stuit men op het probleem van het definiëren van de criteria.

Ahmad Dawud Harbiye, Technische Universiteit Delft