"Bush wilde geen compromis kredietgarantie'

TEL AVIV, 17 APRIL. De Israelische premier Yitzhak Shamir is ervan overtuigd dat president George Bush niet bereid was met Israel tot een compromis te komen over de kredietgarantie van 10 miljard dollar voor de opvang van de Russische immigranten.

In een vraaggesprek met de Jerusalem Post zegt Shamir vandaag er niet aan te twijfelen dat president Bush bij voorbaat Arabische leiders heeft beloofd dat Israel de kredietgarantie niet krijgt indien de nederzettingenpolitiek niet wordt bevroren. “Er viel over niets te praten omdat de Amerikaanse regering er geen belang bij had”, zegt Shamir.

Volgens hem is president Bush er op uit het vredesproces te stoelen op land in ruil voor vrede. “Voor president Bush is dat niet zomaar een leus, hij gelooft erin”, zegt Shamir. In het opwerpen van een dam tegen het islamitische fundamentalisme ziet Shamir, na het wegvallen van de Sovjet-dreiging, een nieuwe basis voor de Israelisch-Amerikaanse betrekkingen.

Duitsland heeft gisteren, in navolging van de VS, definitief een Israelisch verzoek om een grote kredietgarantie voor het opnemen van de Russische joden afgewezen. In een boodschap aan de Israelische minister van buitenlandse zaken, David Levy, verklaart kanselier Helmut Kohl dit Duitse besluit onder meer in het licht van de zware lasten die de vereniging van Duitsland met zich meebrengt. Ook grote financiële steun aan de Russische federatie geeft hij als reden op voor het niet inwilligen van het Israelische verzoek. Door de pers aangehaalde hooggeplaatste politieke kringen in Jeruzalem zijn ervan overtuigd dat president Bush druk op kanselier Kohl heeft uitgeoefend het Israelische verzoek om hulp voor de immigranten uit de Sovjet-Unie af te wijzen.