Brandweer zoekt naar bluswater bij brand Maasvlakte

ROTTERDAM, 17 APRIL. In een opslagplaats voor oude batterijen in de C2-deponie van Afvalverwerking Rijnmond heeft vanmorgen een grote brand gewoed. De brandweer van Rotterdam moest groot materieel inzetten om het vuur te bestrijden.

Bij AVR-Chemie op de Maasvlakte wordt chemisch afval opgeslagen. Pas om elf uur vanmorgen kon worden begonnen met de brandbestrijding. De tijd tussen de eerste melding van de brand en de bestrijding - ruim vier uur - wordt verklaard door het aanleggen van een bluswaterleidingssysteem tussen de Hartelhaven en de Maasvlakte. “Niet alleen de lengte van de leidingen, maar ook de hoeveelheid bluswater die we nodig hebben maakt het tot een tijdrovend karwei”, zei een woordvoerder van de Alarmcentrale van de brandweer.Tevens moest de AVR het dak van het depot openen om de brand van bovenaf te laten blussen.

De Rotterdamse brandweer moest over een lengte van vier kilometer slangen uitleggen om met behulp van blusboten van de Havendienst water uit de Hartelhaven te halen. Dat is eenvoudiger dan het bluswater uit zee te halen, zei officier van dienst R. Taal van de brandweer vanmiddag. Blusboten en voertuigen van de brandweer kunnen vanuit zee en vanaf het strand geen water innemen.

Volgens de Rotterdamse brandweer zijn bij de brand geen giftige gassen ontsnapt. Om half een vanmiddag had de brandweer het vuur onder controle. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan, aldus de brandweer.De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft vanmorgen metingen verricht in de omgeving van de Maasvlakte. Gekeken werd naar eventuele emissies van zoutzuur, koolmonoxyde en kwik. Er werd direct in de rookpluim gemeten, met negatief resultaat.

Uit voorzorg werd de Europaweg voor alle verkeer afgesloten, de enige aanvoerweg naar de Maasvlakte. Ook het scheepvaartverkeer in het Hartelkanaal werd stilgelegd. Rond het middaguur werden de auto- en vaarwegen in de omgeving van de Maasvlakte weer vrijgegeven. AVR-Chemie vermoedt dat broei is ontstaan in de voorraad van vierduizend ton batterijen, die tijdelijk ligt opgeslagen in de C2-deponie. De batterijen zijn de afgelopen drie jaar in heel Nederland verzameld.

Volgens Taal zijn in totaal drie brandhaarden ontdekt. Op welke plaatsen de batterijenbak precies in brand stond was vanmorgen moeilijk waar te nemen, aldus Taal. De berg is ongeveer acht meter hoog.

Pag.3: Batterijen op C2-deponie

De batterijen liggen opgeslagen in een vierkante betonnen bak van 30 meter. De batterijen worden hier voorlopig bewaard zolang nog geen adequate verwerkingsmethode is gevonden. De batterijen-opslag is onderdeel van deC2-deponie op de Maasvlakte, een betonnen bak met een lengte van 320 meter, een breedte van 50 meter en een hoogte van 11 meter. De deponie wordt gebruikt voor het zogenoemde C2-afval, dat bovengronds mag worden opgeslagen, mits speciale milieutechnische voorzieningen zijn aangebracht om verontreiniging te voorkomen.

Om te voorkomen dat bestanddelen van het afval in de bodem of in het grondwater doordringen is de bodem van de bak waterdicht en beschermd door lagen rubber en gietasfalt. De wanden van de bak zijn bekleed met folie. Een drainagesysteem zorgt ervoor dat afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd. Onder de bak en langs de wanden liggen nog twee drainagesystemen die zijn omgeven door folieschermen. Deze schermen reiken tot in het grondwater. De C2-deponie heeft een bergingscapaciteit van 230.000 ton en wordt gebruikt om chemisch afval op te slaan waarvoor nog geen verwerkingsmethode bestaat.

Bij AVR-Chemie wordt chemisch afval uit heel Nederland verwerkt. Het bedrijf beschikt onder meer over twee speciale draaitrommelovens voor de verbranding van dit afval. De verbrandingscapaciteit is ongeveer 150.000 ton per jaar. Het niet-verwerkbare C2-afval, zoals metaalslibs, metallurgische slakken en fosfaatslibs, wordt opgeslagen in de deponie.