Amerikaans handelstekort zakt naar laagterecord

WASHINGTON, 17 APRIL. De Verenigde Staten hebben in februari een tekort op hun handelsbalans geboekt van 3,38 miljard dollar. Het tekort is het kleinste in negen jaar. Het handelstekort over januari werd door het ministerie van handel herzien van 5,77 miljard tot 5,95 miljard dollar.

Het negatieve saldo viel door de sterke exportstijging veel kleiner uit dan over het algemeen was verwacht. Deskundigen waren ervan uitgegaan dat het handelstekort over de afgelopen maand zou uitkomen op 5,3 miljard dollar.

De export steeg in waarde ten opzichte van januari met 6,8 procent tot het record van 37,82 miljard dollar. Vooral de uitvoer van kapitaalgoederen, auto's, voedsel en consumentenprodukten nam toe. De export van kapitaalgoederen groeide met 1,4 miljard dollar tot het recordbedrag van 15,37 miljard dollar. De invoer nam met 0,3 procent af tot 41,2 miljard dollar.

Wordt de handel in olie en olieprodukten buiten beschouwing gelaten dan boekten de VS in februari slechts een tekort op hun handelsbalans van 546 miljoen dollar. Het op deze manier berekende tekort is het kleinste sinds juni 1991.

Het handelstekort met Japan daalde in februari van 3,82 miljard tot 2,97 miljard dollar.

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS verminderde in de week tot 4 april ten opzichte van de voorgaande week met 18.000 tot 415.000. In die voorgaande week verminderde het aantal aanvragen met 23.000. De werkloosheid bedroeg in zowel februari als maart 7,3 procent. In maart werden slechts 19.000 nieuwe banen gecreëerd.

Door de vermindering van het handelstekort, de toeneming van de export tot een record en de vermindering van het aantal uitkeringsaanvragen is volgens analisten de conclusie gerechtvaardigd dat de Amerikaanse economie aan de beterende hand is. Daarom is een renteverlaging ter stimulering van de economie minder hard nodig. De dollar reageerde met een koersstijging van bijna een cent tot f 1,8755.

“De belangrijkste boodschap is dat we concurrerend blijven. Ondanks de vertraging in sommige buitenlandse markten, blijft onze export op peil en lijkt er zelfs sprake van een stijging”, aldus Robert Dederick van Northern Trust Co in Chicago. Volgens de analist zal de werkgelegenheid zich de komende maanden versterken. (Reuter, KRF)