Winst ENCI daalde bijna een kwart

De Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) uit 's Hertogenbosch - voor 69 procent eigendom van het Belgische CBR Cementbedrijven en voor 31 procent van de Zwitserse Holderbank - heeft in het afgelopen jaar een winstdaling van 24 procent geboekt ten opzichte van 1990.

De winst kwam vorig jaar uit op 51,6 miljoen gulden tegen 67,8 miljoen gulden een jaar eerder. De omzet nam met 2,5 procent toe van 706 miljoen naar 723 miljoen gulden, zo laat het jaarverslag zien.

Het bedrijfsresultaat zakte van 127 miljoen naar 115 miljoen, vooral door stijging van de grond- en hulpstoffenkosten van 222 miljoen naar 240 miljoen. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening daalde mede hierdoor van 69,9 miljoen naar 54,7 miljoen gulden. De afzet van cement door ENCI in Nederland liep in 1991 met 5 procent terug. De produktie van betonmortel bij dochteronderneming Nebim daalde met 3,5 procent. Enci wijst in het jaarverslag op een verdere afneming van het betonmortel- en cementverbruik in Nederland als gevolg van de teruglopende bouwactiviteit.

Financieel directeur F. Schotte verklaarde daarom te rekenen op verdere winstdaling. “We voorzien voor 1992 een verdere afzetdaling van cement van 5 procent. Dat zal doorwerken in het resultaat.” Ook zal het resultaat onder druk komen door nieuwe investeringen.