Vliegtuig

In het artikeltje "Passagiersvliegtuig uitgerust als automatisch weerstation' (W&O 9 april) is ongetwijfeld een fout geslopen.

Is de zinsnede ""...om de zeven minuten... (dus om de 10 km)'' nu een gebrek aan kennis of een ordinaire drukfout? In ieder geval toont het weer eens de noodzaak aan van een erudiete eindcorrector, zoals reeds enige malen door mij bepleit. Deze zou weten dat bij een vliegtuig de kruissnelheid van 85 km per uur meer in 1922 dan in 1992 gebruikelijk was.

Redactie: Het was een zetfout. Er had moeten staan: "Om de 7 minuten, dus om de 100 kilometer'. Redactie.

    • G.J. Korteling