Vergaderzaal (2)

Redacteur Frank Vermeulen is geen kenner van de klassieke bouwkunst.

In zijn artikel over de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer (NRC Handelsblad, 8 april) omschrijft hij deze als een "amfitheater', terwijl we hier met de vorm van een (al dan niet klassiek) theater te maken hebben. De term "amfitheater' had hij mooi aan het eind van zijn stuk kunnen gebruiken. Daar spreekt hij immers de wens uit dat de publieke tribune tot een cirkel wordt doorgetrokken. Maar nu haalt hij warempel "het klassieke circus' van stal, dat toch echt een U-vormige renbaan was.

Tekening: Voorbeeld van een amfitheater; het Colosseum te Rome

    • H.C. Deinema